SterkteWerk Reload! De Friesland Game, Leeuwarden

#teambuilding, #vitaliteit

Casus

Zorgverzekeraars hebben tegen het einde van het jaar en de eerste weken van het nieuwe jaar een ontzettend drukke periode; het is campagne- tijd. Hier ligt de uitdaging voor zorgverzekeraar De Friesland om ook tijdens deze drukke tijd meer werkplezier en positieve gezondheid te creëren. Hoe kan De Friesland hun medewerkers triggeren ‘SterkteWerk’ te gaan (gezond en vitaal) en met elkaar verbinden? Aan AvontuurMakers de opdracht een game te ontwikkelen waarin de kernwaardes van De Friesland terugkomen, medewerkers samen eropuit gaan en ze kunnen ‘opladen’ tijdens de najaarscampagne.

je wordt doorgestuurd naar het portfolio van AvontuurMakers

GeoGame app in deze case

  • Op maat ingerichte GeoGame als teambuildingsactiviteit en fysieke break

    Aangesloten op de kernwaardes van het bedrijf

  • Spelleider voor support beschikbaar